Disclaimer

Deze website is door Jarrèl Exclusive Jewelry met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht samengesteld. Wij hebben getracht deze website en de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten zo toegankelijk mogelijk te maken.

Jarrèl Exclusive Jewelry behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de inhoud van deze website te wijzigen.

Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie die op deze
website wordt gepubliceerd.

Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren op onze website exact de kleur van de werkelijkheid weergeven. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de instellingen van uw computer.

Deze website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Jarrèl Exclusive Jewelry. Het is niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Jarrèl Exclusive Jewelry.

Toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Jarrèl verkooppunten in uw buurt?
Naar overzicht

Over ons

Over Ons
Werkwijze

Adres

Rijksstraatweg 170
9752 BN Haren
The Netherlands

Contact

T +31(0)502003063
E info@jarrel.nl

Volg ons